vrae WaT Wat is 'n kweekhuisgas? Noem TWEE menslike aktiwitete wat die kweekhulsgas koolstofdioksied vrystel, Noem TWEE menslike aktiwiteite wat die kweckhuisgas metaan vrystal, Verduidelik in 'n paragraaf van ongeveer AGT reëls die inmpak van stygende kweekhuisgasvrysteling op mense en die omgewing.

Other

Question
vrae WaT
Wat is 'n kweekhuisgas?
Noem TWEE menslike aktiwitete wat die kweekhulsgas koolstofdioksied vrystel,
Noem TWEE menslike aktiwiteite wat die kweckhuisgas metaan vrystal,
Verduidelik in 'n paragraaf van ongeveer AGT reëls die inmpak van stygende
kweekhuisgasvrysteling op mense en die omgewing.
Answer

Menslike aktiwiteite wat koolstofdioksied vrystel sluit in die verbranding van fossielbrandstowwe, die vervaardiging van chemikalieë, die ontbossing van woude en die beweging van voertuie. Menslike aktiwiteite wat metaan vrystel sluit in die verbranding van biomassa, die vertering van diere, die vervaardiging van chemikalieë en die ontbossing van woude. Die styging in kweekhuisgasvrystelling het 'n beduidende impak op mense en die omgewing. Dit veroorsaak 'n opwarming van die aarde, wat lei tot 'n toename in die gemiddelde temperatuur, veranderinge in die klimaat, verlies aan biodiversiteit, verlies aan landbouprodukte, toename in die vlakke van see en oseaan, toename in die vlakke van siektes, toename in die vlakke van droogte en toename in die vlakke van vloede. Dit het ook 'n direkte impak op mense se gesondheid, ekonomiese welstand en sosiale welstand.

Solve any homework question FREE with our app, NO PAYMENT required!